รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น 5STEPS (QSCCS) เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน NEW
           รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel 2013
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนมัธยม พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ NEW

       ​    การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยม พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ NEW

<<         ประกาศประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน        >> 

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                             ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย คลิก
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                             ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย คลิก
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                             ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย คลิก

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 


 

(โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ)
ดาวโหลดสัญญาจ้าง คลิก 

 
 
รายงานผลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ประกาศ /ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/docx.png บันทึกยืม คืนเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:19 น.] ดาวน์โหลด 63

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:16 น.] ดาวน์โหลด 28

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบสำคัญรับเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:15 น.] ดาวน์โหลด 42

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 น.] ดาวน์โหลด 44

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ตัวอย่างรายงานผลห้องเรียนสีขาว [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 622

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png แบบฟอร์มการเขียนโครงการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 140

กระดานข่าว
^