ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม

 ประกาศเรื่อง ผลการเสนอยื่่นซองประมูลร้านค้าในโรงอาหาร
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
    ประจำปีการศึกษา 2561
        NEW

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ)
ดาวโหลดสัญญาจ้าง คลิก 

 


 

รายงานผลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

อ่านต่อ

ประกาศ /ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่งโรงเรียน

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/docx.png บันทึกยืม คืนเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:19 น.] ดาวน์โหลด 25

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:16 น.] ดาวน์โหลด 11

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบสำคัญรับเงิน [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:15 น.] ดาวน์โหลด 16

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 น.] ดาวน์โหลด 10

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png ตัวอย่างรายงานผลห้องเรียนสีขาว [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 204

http://www.mpcs.ac.th/mpcs/skin/ext/doc.png แบบฟอร์มการเขียนโครงการ [15 ส.ค. 2559 เวลา 14:55 น.] ดาวน์โหลด 49

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^