Personnel

ธุรการ

 • thumbnail

  นายอำนวย กันศร

  ครู คศ.2 วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

 • thumbnail

  นายวิทูล อุดอ้าย

  ครูผูู้สอนวิชาการงาน

 • thumbnail

  นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา

  ครูคศ.1 วิชาเอกเกษตร

 • thumbnail

  นายเอกวัฒน์ เขื่อนธะนะ

  พนักงานราชการ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

 • thumbnail

  นางสาวษิณานันท์ ปิงนา

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ ต๊ะติ๊บ

  เจ้าหน้าที่ ICT Talent

^