รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภานุเดช เอกจิต

กลุ่มบุคลากรสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งวิชาเอกคหกรรม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^