รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวชนิตา ศรีเรือง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู คศ.2 วิชาเอกฟิสิกส์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^