รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภูริต พงษ์ภิรุณ

กลุ่มบุคลากรสาระคณิตศาสตร์

ตำแหน่งครู คศ.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์

รายละเอียดหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^