รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา

กลุ่มบุคลากรสาระการงานอาชีพ

ตำแหน่งครูคศ.1 วิชาเอกเกษตร

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^