รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา

กลุ่มบุคลากรสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกเกษตร

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^