รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณรงค์ฤทธิ์ ต๊ะติ๊บ

กลุ่มบุคลากรสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT Talent

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^