รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพสธร ชูชื่น

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ตำแหน่งครู คศ.1 วิชาเอกสังคมศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^