รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอำนวย กันศร

กลุ่มบุคลากรสาระการงานอาชีพ

ตำแหน่งครู คศ.2 วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

รายละเอียดหัวหน้างานโครงการราชดำริ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^