ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

^