Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์

  ครู คศ.1 วิชาเอก ศิลปะ

 • thumbnail

  นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา

  ครูอัตตราจ้างโครงการราชดำริ วิชาเอกดนตรี

^