รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่งครูอัตตราจ้าง โครงการราชดำริ วิชาเอกดนตรี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^