รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวษิณานันท์ ปิงนา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคหกรรม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^