รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาชีววิทยา

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี/หัวหน้างานวิชาการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^