รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพัทธ์ธีรา คำรศ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู ค.ศ. 1 วิชาฟิสิกส์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^