รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐ อมรินทร์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเคมี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^