รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภูริต พงษ์ภิรุณ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งครู ชำนาญการ วิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^